Kære kunde

Sommerferie:

Klinikken holder ferie fra fredag den 28. juni til onsdag den 3. juli 2019 og

fra onsdag den 24. juli til tirsdag den 6. august 2019