Eksamensangst behandling med akupunktur

Eksamensangst er den angst, der opstår i forbindelse med en eksamen. Det særlige ved en eksamen er, at du skal bedømmes af en censor og en vejleder. For de fleste studerende er dette at blive bedømt til en eksamen behæftet med en eller anden grad af nervøsitet eller spænding.

Den almindelige nervøsitet, også kaldet ”sommerfugle i maven”, kan være en fordel, idet den skærper din opmærksomhed, får dig til at anstrenger dig mere, og dermed yder en bedre indsats. Men for mange studerende er det desværre sådan, at nervøsiteten og spændtheden tipper over og bliver til eksamensangst.

Til forskel fra den almindelige nervøsitet, der kan fremme en præstation, er eksamensangst hæmmende for udførelsen og kan med tiden føre til vedholdende angstproblemer i forhold til eksamen.

Det er forskelligt fra person til person, hvor påvirket de bliver af eksamensangst. Men hvis den først har bidt sig fast, vil langt de fleste opleve eksamensangsten som en opslidende tilstand, der stjæler tid, fokus og energi. Hos nogle forringer angsten tillige præstationsevnen, med det resultat, at de ikke får vist, hvad de kan rent fagligt.

 

Overvej følgende 4 påstande

 • Jeg tror, at jeg skal prøve at bevise mit eget værd ved at være dygtig.
 • Jeg føler, at jeg skal være lidt bedre end min medstuderende for at være god nok i mine egne øjne.
 • Min selvfølelse eller tilfredshed med mig selv er i høj grad afhængig af, hvad jeg udretter på mit studie.
 • Jeg føler en indre tvang til at skulle præstere og udrette noget værdifuldt.

Eksamensangst forekommer ofte hos personer, der har meget høje krav og forventninger til sig selv og gerne vil gøre det ”perfekt”. Der er naturligvis ikke noget galt med gerne at ville gøre det godt og stille krav til sig selv; det fremmer blot en engageret indsat. Men der kan opstår et problem, når disse krav ikke er realistiske.

Hvis du altid skal levere den perfekte præstation, hvis intet mindre end perfekt er godt nok, er det ikke underligt, at studerende segner under forventningsbyrden. Et studie byder på masser vanskeligheder, og at begå fejl er en del af læringsprocessen, når man skal dygtiggøre sig og lære nyt.

Få din eksamensangst i behandling nu! 

Nedsatte kognitive funktioner:

 • Dårlig koncentration og hukommelse
 • Tankemylder
 • Dårlig samvittighed og selvbebrejdelser
 • “Klappen går ned”

Følelsesmæssige reaktioner:

 • Angst
 • Magtesløshed
 • Irritabilitet
 • Frustration
 • Tristhed
 • Svært ved at styre trangen til tårer

Stærkt fysisk ubehag:

 • Hjertebanken
 • Hovedpine og svimmelhed
 • Uregelmæssig vejrtrækning
 • Uregelmæssig fordøjelse
 • Kvalme
 • Øget svedtendens
 • Søvnbesvær

Trang til at handle for at undgå at blive angst:

 • Overforberedelse
 • Handlingslammelse
 • Overspringshandlinger
 • Isolation
 • Udeblivelse

Sidst med ikke mindst

Akupunktur kan hjælpe dig til at mindske dine symptomerne på din angst, og du kan få gode redskaber til at styre din angst. Kontakt mig allerede i dag og hør mere.